Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Aspnässkolan (1846-)

 
Historik för
Aspnässkolan
1846-

Fnr 115Aspnässkolan var Järfälla sockens första skola. 1845 beslöt man att inköpa och reparera
ett hus vid Aspnäs för att använda som skola. Byggnaden hade tidigare inrymten krog enligt
uppgift fr o m 1792.1846 startade undervisningen i skolan.
Barnen från Järfälla hade tidigare 1810-1845 undervisats i en för Spånga och Järfälla gemensam
skola på Hjulsta ägor i Spånga.
1900 beslöt man att bygga ett nytt skolhus vid Aspnäs. Den gamla skolan användes sedan inte
som undervisningslokal.
1945 fick skolan en ny byggnad och i slutet av 1950-talet ytterligare några övriga byggnader som
finns idag.
Aspnässkolan tillhörde t o m läsåret 1961/63 Jakobsbergs
rektorsområde, 1963/64-1964/65 Jakobsbergs andra rektorsområde och fr o m 1965/66då Nibbleskolan
blev färdig, Nibbleskolans rektorsområde.
Aspnässkolan blev så småningom låg- och mellanstadieskola med årskurserna 1-6 och Nibbleskolan
högstadieskolan med årskurserna 7-9. Skolans material förvaras av praktiska skäl samlat, trots att
byten av huvudman förekommit.
AV-centralen som tillkom 1962 inrymdes i Aspnässkolan till dess Nibbleskolan stod färdighöstterminen 1965,
då AV-centralen flyttade in där.
Elevrådets handlingar finns även i Nibbleskolans arkiv, troligtvis övergick Aspnäs elevråd till Nibbleskolan
och bytte namn till Nibble elevråd, i slutet av -60talet.
Huruvida ett nytt elevråd har uppstått vid Aspnässkolan är oklart, och handlingar finns därför i båda arkiv.

2009 = F - årskurs 5


Skolhistorik (källa Järfällaboken)
1810-1845 Spånga-Järfälla. Trots skolstadgan 18/6 1842 som stadgade att varje församling skulle ha en egen skola hade detta ingen direkt påverkan på skolorganisationen i Spånga-Järfälla. År 1844 var det 68 st gossar samt 62 st flickor som var skolpliktiga i Järfälla. Dock var det många barn som vid den här tiden åtnjöt hemundervisning. 1844 var det 64 st från Järfäll som undervisades i hemmet.

1845 organiserades Järfällas första skoldirektion (dvs skolstyrelse) (kyrkoherden var ordförande). Församlingen köpte en skolbyggnad som renoverades och 10/5 1846 öppnades skolan för undervisning, det var Järfälla/Aspnäs skola.

Intill 1870-talet var Aspnäs den enda skolan i Järfälla. Tillfällig undervisning har dock bedrivits i Lövsta redan 1864, men först 1870 tillkommer en ny skola vid Görväln (den skolan läggs ned 1939). Sedan följer:
1879 Lövsta
1885 Långbacka/Veddesta skola. Från och med höstterminen 1915 flyttar småskolan till Barkarby, och folkskolan flyttar också dit höstterminen 1919.

1909 börjar Kallhäll skola sin verksamhet.

1915 Barkarby skola.

1936 Aspnäs skola byter namn till Jakobsbergs skola.

Handlingarna i arkivet är daterade 1958 och framåt.

Förteckningen upprättad av
arkivamanuens
Sigrid
Runcis 1970
Kompletterad av kanslist
Raine
Salonen 1982
Översedd
av arkivarie
Bo Strömberg 2000
Anna Talling 2014

Aspnässkolan (1846-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Aspnässkolan (1846-)