Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommundelsnämnden Viksjö (1988-1992)
Serie
Sök

E1 - Diarieförda handlingar

Plats
C 24:2:6, 24:3:1-2
Anmärkning
Serien i arkivkartong
De dossiérer som ej är upptagna i förteckningen gallras efter 5 år, enligt rutin beslutad av kommunstyrelsen. De förvaras för sig i röda aktomslag.
I diarienummerordning.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1987 1-17
2 1988 1-2
3 1988 3-53
4 1988 55-71
5 1988 72-102
6 1988 104-163
7 1988 164-192
8 1988 193-223
9 1988 224-240
10 1989 1-29
11 1989 30-74
12 1989 77-99
13 1989 101
14 1989 102-139
15 1989 140-193
16 1989 195-239
17 1990 1-2
18 1990 2
19 1990 4-26
20 1990 27-65
21 1990 66-110
22 1990 112-151
23 1990 152-173
24 1990 174-213
25 1991 1
26 1991 2
27 1991 3-8
28 1991 9-44
29 1991 45-70
30 1991 71-131
31 1991 133-222
32 1992 1-22 innehåller även balanslista 1992-02-27