Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommundelsnämnden Viksjö (1988-1992)

 
Historik för Kommundelsnämnden Viksjö
(1988-1992)
Fnr 201Kommundelsnämnden Viksjö bildades den 1 januari 1988. Den övertog arbetsuppgifter, som tidigare handlagts av socialnämnden och skolstyrelsen samt av de upphörda kultur- och fritidsnämnderna.

Vid ca 1992 bestod kommundelsnämndernas verksamheter av teknisk närservice, bibliotek och kultur, barnomsorg, grundskola, fritid, individ och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Gällande barnomsorg så hade kommundelsnämnder ansvar för ex. förskola, daghem, familjedaghem, fritidshem, öppen förskola. Det fanns också kommungemensamma verksamheter som hemspråksverksamhet, lekotek och pedagogiskt centrum

Alla kommundelsnämnder upphörde den 29 februari 1992 och de flesta verksamheterna överfördes till andra nämnder vilket var Skolnämnden (grundskola), Socialnämnden 3 och Barn-, kultur- och fritidsnämnden (barnomsorg). Material rörande skolor förvaras, av praktiska skäl, i ifrågavarande skolas arkiv, trots att kommundelsnämnden var skolans huvudman.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1992

Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1996

Ändrad av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Kompletterad av arkivarie
Eva Nilsson 2013
Linda Andersson, september 2021

Kommundelsnämnden Viksjö (1988-1992)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommundelsnämnden Viksjö (1988-1992)