Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalnämnden (1862-1970)
Serie
Sök

G18 - Tjänstgöringsliggare för poliser

Plats
C 17:1:1
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Tjänstgöringsuppgifter och avlöningslistor finns fr o m 1954 i serie B1. Tjänstgöringsliggare görs per månad och upptar samma uppgifter som avlöningslistor och tjänstgöringsrapporter. Förklaringar till förkortningar: Ob obekväm arbetstid, Obh obekväm arbetstid högre, Öe övertid enkel, Ök övertid kvalificerad, Vik vikariat, Ber beredskap, Sjl sjukledighet, Tjl tjänsteledighet, O utan löneavdrag, A sjukavdrag, B dubbelt sjukavdrag, C ingen lön.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1960
2 1961
3 1962
4 1963
5 1964