Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalnämnden (1862-1970)
Serie
Sök

G11 - Fördelningskort

Plats
C 16:4:4-C 16:5:3
Anmärkning
Serien i arkivkartong. Kontoplanen infördes i kommunen 1964, även dessförinnan fanns driftbudget och kapitalbudget. Rörliga konton upptar poster som skall föras över till drift- eller kapitakbudget. Rörliga konton är i kontoplanen kontoklass 0, de upptar t.ex. förskott, som då kostnader redovisats flyttas till driftbudgeten. Fördelningskort för kontoklass 0 fortsätter fr.o.m. 1965 i Kommunalnämnden/Drätselkontorets arkiv. Fördelningen för kontoklasserna 1-8 upptas 1965-1969 i Drätselkontorets arkiv, serie fördelningsbokföring/kostnadsredovisning. Redovisning för kontoklass 9 upptas fr.o.m.1965 i drätselkontorets arkiv, serie budgetavräkningar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947-1949
2
3
4
5
6 huvudtitlarna 0-7
7 huvudtitlarna 8-9
8 inkomster och rörliga konton
9 utgifter
10 inkomster och rörliga konton
11 utgifter
12 inkomster och rörliga konton
13 utgifter
14 inkomster och rörliga konton
15 utgifter huvudtitlarna 0-6
16 utgifter huvudtitlarna 7-9
17 inkomster och rörliga konton
18 utgifter huvudtitlarna 0-6
19 utgifter huvudtitlarna 7-9
20 inkomster och rörliga konton
21 utgifter huvudtitlarna 0-6
22 utgifter huvudtitlarna 7-9
23 kapitalbudgeten och intäkter från rörliga konton
24 driftbudgetens kostnader för huvudtitlarna 0-6
25 driftbudgetens kostnader för huvudtitlarna 7-9
26 kaptalbudgeten och intäkter från rörliga konton
27 driftbudgetens kostnader för huvudtitlarna 0-6
28 driftbudgetens kostnader för huvudtitlarna 7-9
29 kapitalbudgeten och intäkter från rörliga konton
30 driftbudgetens kostnader för huvudtitlarna 0-6
31 driftbudgetens kostnader för huvudtitlarna 7-9
32 driftbudgeten och intäkter från rörliga konton
33 kapitalbudgeten
34 driftbudgetens kostnader för huvudtitlarna 0-2
35 driftbudgetens kostnader för huvudtitlarna 3-5
36 driftbudgetens kostnader för huvudtiteln 6
37 driftbudgetens kostnader för huvudtitlarna 7-9