Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalnämnden (1862-1970)
Serie
Sök

E2 - Handlingar inkomna från Stockholmstraktens regionplanenämnd

Plats
C 16:1:3
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Innehåller även bilagor till protokoll, serie A2.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1952-1962 Innehåller protokoll
2 1958 Innehåller förslag till regionplan för Stockholmstrakten jämte yttranden, del 1-2