Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalnämnden (1862-1970)
Serie
Sök

D2 - Liggare över utbetalade understöd

Plats
C 16:1:3
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1883-1906 Innehåller även förteckningar över fosterbarn 1914 och 1917, serie D4.