Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalnämnden (1862-1970)
Serie
Sök

A5 - Planeringsutskottets protokoll

Plats
C 16:1:1
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Den 19 november 1968 § 467 beslöt kommunalnämnden att utse ett planeringsutskott. Kommunalnämndens ordförande och vice ordförande skulle vara självskrivna ordförande och vice ordförande i planeringsutskottet. Utskottet skulle svara för samordning av den fysiska, tekniska och ekonomiska planeringen. I kommunalnämndens diarieförda ärende 581/68 - 040 redogör stadsdirektören för hur arbetet skall bedrivas. I ärende 355/72 061. 902 påtalar kanslichefen att planeringsutskottet tillkom p g a kommunens expansion som krävde en snabbare genomgång av kommunens planering. Planeringsutskottet höll sitt första sammanträde den 15 oktober 1969. Utskottet beslöt då att protokoll skulle föras vid utskottets sammanträden vad gäller stadsplanefrågor (stadsdirektörens PM 2 oktober 1969). 1972-1974 fördes skilda protokollserier med olika sekreterare för stadsplaneärenden s k PLU/plan och ärenden rörande långtidsutredning och budget s k PLU/LU/BB. I PLU § 24 1975 ärende 107/75 012. 930 beslutade man att ha endast en protokollsserie fr o m 1975.
Serien fortsätter i Kommunstyrelsens huvudarkiv, volym A 5 : 1.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969-1970 1:1:2 I bandet ingår även Kommunstyrelsens planeringsutskotts protokoll 1971-1975 och Kommunstyrelsens planeringsutskotts budgetberednings protokoll 1975