Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Biblioteksstyrelsen (1953-1970)
Serie
Sök

B1 - Verksamhetsberättelser

Plats
C 20:2:2
Anmärkning
Serien i arkivkartong. För verksamhetsberättelser mellan åren 1971-1987 se Kulturnämndens arkiv, förteckningsnummer , serie B2a Kulturnämndens verksamhetsberättelser och B2b Folkbibliotekets verksamhetsberättelser. För åren 1988-1992 se Kommundelsnämnden Jakobsbergs arkiv (fnr 199), serie B2a Folkbibliotekets verksamhetsberättelser. För åren 1993-1994 se Barn-, kultur- och fritidsnämndens arkiv (fnr 10), serie B2 Folkbibliotekets verksamhetsberättelser. För åren 1995-2006 se Utbildnings- och kulturnämnden (fnr 225), serie B2 Folkbibliotekets verksamhetsberättelser.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1953-1970 År 1957-1958 och 1962 saknas. Innehåller även redogörelser till Skolöverstyrelsen 1966-1971, serie B2.