Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Biblioteksstyrelsen (1953-1970)

 
Historik för
Biblioteksstyrelsen
1953-1970

Fnr 14Biblioteksstyrelsen startade sin verksamhet 1953. Tidigare hade biblioteksverksamheten ombesörjts av Järfälla folkbibliotek och ABF-avdelningen 426.
1970 var biblioteksstyrelsens sista år innan den uppgick i kulturnämnden. Arbetet hade i mycket stor utsträckning utgjorts av praktiskt utvecklingsarbete. Remissyttranden och förvaltningsövergripande utredningsarbete hade förekommit endast i ringa grad. En utredning som dock gjordes var utredningen om samarbete mellen skol- och folkbibliotek inom en av skolstyrelsen tillsatt kommitté under åren 1964-1965. Utredningen ledde inte till några åtgärder och frågan aktualiserades på nytt av skol- och biblioteketsstyrelsens ordföranden 1970, ej heller den gången med något resultat.
1971 övertogs verksamheten av Kulturnämnden.
1988 övertog de nybildade kommundelsnämnderna och Kultur- och fritidsnämnden verksamheten.
Då Kultur- och fritidsnämnden upphörde den 30 juni 1990 övertogs dess arbetsuppgifter av kommundelsnämnderna och den nybildade Utbildnings- och arbetslivsnämnden.
1995 övertog Utbildnings- och kulturnämnden verksamheten.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad och omarbetad av kanslist
Raine Salonen 1977
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Biblioteksstyrelsen (1953-1970)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Biblioteksstyrelsen (1953-1970)