Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
Sök

D6 - Register över avställda överförmyndarakter

Plats
K 30:1:2
Anmärkning
Registret är sorterat i alfabetisk ordning från 1983. Från 2004 har man kompletterat med register sorterat i personnummerordning. (Korsregister)
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1987-2015