Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
Sök

D4 - Registerblad/Förmynderskapsbok

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1983-1984 Gallringsfrist 10 år efter avställning enligt överförmyndarens beslut 1983-11-28. Gäller ej längre.
2 1985-1989
3 1990-1993
4 1994-1997
5 1998-2000
6 2001-2015