Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
Sök

D2 - Ämnesordnat register över beslut

Plats
K 30:1:1
Anmärkning
Serien förvaras i kortlåda
Blankett "diariekort" används. Korten förvaras årsvis och därinom efter lagrum, diarieplan bifogas.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1976-1984