Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommunstyrelsens produktionsutskott (Pro) (1999-2002)

 
Historik för Kommunstyrelsens produktionsutskott (Pro)
(1999-2002)
Fnr 452


Den 1 januari 1999 bildades Kommunstyrelsens produktionsutskott. Den nya organisationen under
produktionsutskottet övertog ansvaret för kommunens driftförvaltningar av
Förskola och grundskola, Utbildning och kultur, Vård och omsorg samt
Teknik och försörjning. Deras tidigare respektive styrelser upphörde
därmed den 31 december 1998. Tanken var att försöka hålla isär kommunens-
och nämndernas "dubbla roller", att dels vara ett myndightetsorgan och att
dels ansvara för den egna regi-verksamheten.

Kommunstyrelsens produktionsutskott lades ned den 31 december 2002 efter fyra år.
Kommunfullmäktige beslöt den 26 november 2001, § 270 att
ansvaret för den egna regi-verksamheten skulle överföras från
Kommunstyrelsens produktionsutskott tillbaka till respektive facknämnd;
Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden samt
Socialnämnden. Från och med den 1 januari 2003 fungerar dessa nämnder även
som en driftförvaltning för sina respektive verksamheter. Den så kallade
beställar- och utförandemodellen blev därmed avskaffad.

Teknik och försörjning flyttades från Kommunstyrelsens produktionsutskott till
Kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 1 januari 2003.

Kommunstyrelsen är arkivbildare och av praktiska skäl är produktionsutskottet ett delarkiv
av Kommunstyrelsens arkiv.


Förteckningen är upprättad av arkivarie
Åsa Lindsten 2003.

Kommunstyrelsens produktionsutskott (Pro) (1999-2002)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommunstyrelsens produktionsutskott (Pro) (1999-2002)