Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunstyrelsens produktionsutskott (Pro) (1999-2002)
Serie
Sök

E1 - Diarieförda handlingar

Plats
C 12:3:2-6, 12:4:1-3
Anmärkning
Serien i arkivbox.

Diarienummer (dnr)
Löpnummer (löpnr)
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1999 Dnr 1-9
2 1999 Dnr 9, löpnr 27-54
3 1999 Dnr 9, löpnr 55-79
4 1999 Dnr 9, löpnr 80-104
5 1999 Dnr 9, löpnr 105-140
6 1999 Dnr 9, löpnr 141-191
7 1999 Dnr 10, löpnr 1-8
8 1999 Dnr 10, löpnr 9-36
9 1999 Dnr 11-29
10 1999 Dnr 30-35
11 1999 Dnr 36-70
12 1999 Dnr 71-95
13 1999 Dnr 96-119
14 1999 Dnr 120-146
15 1999 Dnr 147-207
16 1999 Dnr 208-253
17 1999 Dnr 254-270
18 1999 Dnr 271-280
19 1999 Dnr 281-308
20 1999 Dnr 309-341
21 2000 Dnr 1, löpnr -49
22 2000 Dnr 1, löpnr 50-89
23 2000 Dnr 1, löpnr 90-131
24 2000 Dnr 1, löpnr 132-176
25 2000 Dnr 1, löpnr 177-225
26 2000 Dnr 1, löpnr 226-263
27 2000 Dnr 1, löpnr 264-284,
2 och 3, löpnr 1-5
28 2000 Dnr 3, löpnr 6-16
29 2000 Dnr 4, löpnr 1-37
30 2000 Dnr 4, löpnr -29, 38-50
31 2000 Dnr 30-52
32 2000 Dnr 53-89
33 2000 Dnr 90-133
34 2000 Dnr 134-200
35 2000 Dnr 201-231
36 2000 Dnr 232-241
37 2001 Dnr 1, löpnr 1-56
38 2001 Dnr 1, löpnr 57-109
39 2001 Dnr 1, löpnr 110-156
40 2001 Dnr 1, löpnr 157-187
41 2001 Dnr 1, löpnr 188-221
42 2001 Dnr 1, löpnr 222-253
43 2001 Dnr 2 och 3
44 2001 Dnr 4, löpnr 3-9
45 2001 Dnr 4, löpnr 10-19
46 2001 Dnr 4, löpnr 20-24
47 2001 Dnr 5-30
48 2001 Dnr 31-81
49 2001 Dnr 82-129
50 2001 Dnr 130-158
51 2001 Dnr 159-199
52 2001 Dnr 200-263 Kan innehålla hemliga uppgifter.
53 2002 Dnr 1, löpnr 1-38
54 2002 Dnr 1, löpnr 9-68
55 2002 Dnr 1, löpnr 69-93
56 2002 Dnr 1, löpnr 94-129
57 2002 Dnr 1, löpnr 130-155
58 2002 Dnr 1, löpnr 156-165
59 2002 Dnr 1, löpnr 166-202
60 2002 Dnr 1, löpnr 203-225
61 2002 Dnr 1, löpnr 226-269
62 2002 Dnr 1, löpnr 270-291
63 2002 Dnr 1, löpnr 292-310
64 2002 Dnr 2, löpnr 1-3, 3
65 2002 Dnr 3
66 2002 Dnr 4, löpnr 2-8
67 2002 Dnr 4, löpnr 9-19
68 2002 Dnr 4, löpnr 0-22
69 2002 Dnr 5-47
70 2002 Dnr 48-74
71 2002 Dnr 75-95
72 2002 Dnr 96-156
73 2002 Dnr 157-228