Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Centrala arbetsmiljökommittén (1979-1987)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
F1 - Diarieförda handlingar

Centrala arbetsmiljökommittén (1979-1987)

 
Historik för Centrala arbetsmiljökommitté (1979-1987?)
Fnr 36I centrala skyddskommittens protokoll den 17 maj 1979 § 18, fastställs att "centrala skyddskommitten enligt § 12 i Miljö 78 skall ändra namn till centrala arbetsmiljökommitté".
Arbetsutskottet höll sitt första sammanträde den 16 augusti 1979 och kommitten den 25 september 1979.
Diarieföringen fortlöpte i en obruten serie under året varför diariekort, diarielistor och diarieförda handlingar från 1979 ingår i centrala skyddskommittens arkiv.
Protokollen från och med den 16 augusti 1979 ingår i centrala arbetsmiljökommittens arkiv.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1988

Centrala arbetsmiljökommittén (1979-1987)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Centrala arbetsmiljökommittén (1979-1987)