Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala arbetsmiljökommittén (1979-1987)
Serie
Sök

F1 - Diarieförda handlingar

Plats
K 38:1:2-3
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Handlingarna förvaras årsvis efter verksamhetsområde och därinom efter diarienummer.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980 170-700
2 1980 720
3 1980 800-994
4 1981 170-670
5 1981 700-770
6 1981 800-994
7 1982 200-965
8 1983 200-967
9 1984 200-967
10 1985 349-969
11 1986 170-967
12 1987 967