Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barn-, kultur- och fritidsnämnden (1992-1994)

 
Historik för
Barn- kultur- och fritidsnämnden
1992-1994

Fnr 10Barn- kultur- och fritidsnämnden övertog den 1 januari 1992 verksamheter från den upphörda Utbildnings- och arbetslivsnämnden och den 1 mars 1992 från de upphörda kommundelsnämnderna.
kommunstyrelsen tog hand om barnomsorgsverksamheten under tiden 1993-1994.
Den 1 januari 1995 övertog den nybildade Barn- och ungdomsnämnden och den nybildade Utbildnings- och kulturnämnden de olika verksamheterna.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1996
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Barn-, kultur- och fritidsnämnden (1992-1994)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barn-, kultur- och fritidsnämnden (1992-1994)