Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Personalnämnden I (1968-1984)

 
Historik för
Personalnämnden I
1968-1984

Fnr 99Den 1 januari 1968 inrättades personalnämnden. Den övertog lönenämndens verksamhet. Dessutom utvidgades verksamheten till att omfatta även personaltjänsten. Detta framgår av 1967 års organisationsutredning - kommunalnämndens diarieförda handlingar, dnr 80/67 -090 och kommunalfullmäktiges protokoll § 241/1967. Den 1 januari 1970 blev personalkontoret en egen förvaltning under personalnämnden, i och med att 1970 års budget fastställdes. Det behandlas i kommunalnämndens diarieförda handlingar, dnr 513/69-062. Den 12 december 1968 § 312, beslutade kommunfullmäktige att det nyinrättade ekonomikontoret skulle överta det tidigare drätselkontorets verksamhet fr o m den 1 januari 1984.
Den 14 februari 1984 § 61, beslutade kommunstyrelsen att ekonomikontorets löneavdelning skulle överföras till personalkontoret och dess nämnd personalnämnden. Kommunstyrelsens dnr 233/83 -018 060.900.
På grund av denna förändring ändrades arkivets namn till personalnämnden II fr o m 1 januari 1984.
Den 1 januari 1989 övertog kommunstyrelsen verksamheten. Den 1 mars 1991 övertog uppdragskontoret verksamheten, kommunstyrelsens arbetsutskott fungerade som styrelse i början. Den 1 juli 1992 tillkom uppdragsstyrelsen. Kommunstyrelsen var hela tiden huvudman, uppdragskontoret skötte arbetet på uppdrag. I och med 1994 års utgång upphörde uppdragsstyrelsen och verksamheten övertogs av kommunstyrelsen.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1978
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1980-1998

Personalnämnden I (1968-1984)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Personalnämnden I (1968-1984)