Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Personalnämnden I (1968-1984)
Serie
Sök

F5 - Grundhandlingar till företags-, tjänste- och behörighetskort

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Företagskort utfärdas för vissa personalkategorier. Tjänstekort utfärdas för anställda som i tjänstens vägnar är berättigade att ta del av vissa handlingar. Behörighetskort är ett komplement till företagskort och tjänstekort. Korten förstörs då nytt kort utfärdas eller anställning upphör, grundhandling bevaras.
Saknas!
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1972-1974 Saknas! Makulerade kort