Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommundelsnämnden Jakobsberg (1988-1992)

 
Historik för Kommundelsnämnden Jakobsberg
(1988-1992)
Fnr 199


Kommundelsnämnden Jakobsberg bildades 1 januari 1988. Den kom att överta arbetsuppgifter, som tidigare handlagts av
socialnämnden och skolstyrelsen samt av de upphörda kultur- och fritidsnämnderna.

Vid ca 1992 bestod kommundelsnämndernas verksamheter av teknisk närservice, bibliotek och kultur, barnomsorg, grundskola, fritid, individ och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Gällande barnomsorg så hade kommundelsnämnder ansvar för ex. förskola, daghem, familjedaghem, fritidshem, öppen förskola. Det fanns också kommungemensamma verksamheter som hemspråksverksamhet, lekotek och pedagogiskt centrum

Alla kommundelsnämnder upphörde den 29 februari 1992 och de flesta verksamheterna överfördes till andra nämnder vilket var Skolnämnden (grundskola), Socialnämnden 3 och Barn-, kultur- och fritidsnämnden (barnomsorg). Material rörande skolor förvaras, av praktiska skäl, i ifrågavarande skolas arkiv, trots att kommundelsnämnden var skolans huvudman.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1992

Omarbetad av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Kompletterad av arkivarie
Eva Nilsson 2013

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2021

Kommundelsnämnden Jakobsberg (1988-1992)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommundelsnämnden Jakobsberg (1988-1992)