Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfälla kommuns fastighets AB (FAB) (1953-1986)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelseprotokoll
A2 - Bolagsstämmoprotokoll med bilagor
A3 - Bilagor till styrelseprotokoll
A4 - Årsberättelser, verksamhetsberättelser och
B1 - Kopior till utgående skrivelser
C1 - Brevdiarier
C2 - Diariekort
C3 - Diarielistor
D1 - Förteckningar över hyresgäster i Fastighets AB:s lägenheter
D2 - Lånekort, upptagna lån
D3 - Aktiebok
E1 - Inkomna skrivelser
E2 - Diarieförda handlingar
F1 - Fastighetsakter
F2a - Entreprenadkontraktshandlingar, Kommunalhuset, Jakobsberg 2:1189-2:1190 Husdel A, Vasavägen 15-17, husdel B, Vasavägen 9-13
F2b - Entreprenadkontraktshandlingar, Riddarplatsen 10, nybyggnad Jakobsberg 2:1190
F2c - Entreprenadkontraktshandlingar, breddning av Riddarvägen
F2d - Entreprenadkontraktshandlingar, C-området, Jakobsberg 2:195-2:197, 2:201, 2:564-2:565, Riddarplatsen 9-15, Drabantvägen 2-4, Riddarplatsen 17-25
F2e - Entreprenadkontraktshandlingar, D-området, Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 18-26, Engelbrektsvägen 2-6
F2f - Entreprenadkontraktshandlingar, D-området, Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 10-26, Engelbrektsvägen 2-6
F2g - Entreprenadkontraktshandlingar, D-området, Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 10-26, Engekbrektsvägen 2-6
F2h - Entreprenadkontraktshandlingar, Jakobsberg 2:209 (B3), Riddarplatsen 18-20, Väpnargränd
F2i - Entreprenadkontraktshandlingar, Jakobsberg 2:209 (B3), Riddarplatsen 18-20, Väpnargränd
F2j - Entreprenadkontraktshandlingar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet), Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7
F2k - Entreprenadkontraktshandlingar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet), Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7
F2l - Entreprenadkontraktshandlingar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet), Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7
F2m - Entreprenadkontraktshandlingar, Kontorsbyggnad, Stockholms läns allmänna
F3 - Sprängningsbesiktningsprotokoll
F4 - Arkitekttävling, Kommunalhus
F5 - Handlingar rörande ej utförda projekt
F6 - Handlingar rörande Jakobsbergs centrum
F7 - Årsberättelse, årsredovisningar
G1 - Huvudböcker
G2a - Inventarieförteckningar
G2b - Bilagor till inventarieförteckningar
G3 - Fördelningskort
G4 - Dagböcker
G5 - Verifikationer
G6 - Hyresredovisningar
G7 - Journaler, maskinförda
G8 - Lönehandlingar
G9 - Årsjournaler
G10 - Helårsstatistik
J1a - Byggnadsritningar, Kommunalhuset, Jakobsberg 2:1189-2:1190 Husdel A, Vasavägen 15-17, husdel B, Vasavägen 9-13
J1b - Byggnadsritningar, Riddarplatsen 10, nybyggnad Jakobsberg 2:1190
J1c - Byggnadsritningar, C-området Jakobsberg 2:195-2:197, 2:201, 2:564-2:565, Riddarplatsen 9-15, Drabantvägen 2-4, Riddarplatsen 17-25
J1d - Byggnadsritningar, C-området Jakobsberg 2:195-2:197, 2:201, 2:564-2:565, Riddarplatsen 9-15, Drabantvägen 2-4, Riddarplatsen 17-25
J1e - Byggnadsritningar, D-området Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 18-26, Engelbrektsvägen 2-6
J1f - Byggnadsritningar, D-området Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 18-26, Engelbrektsvägen 2-6
J1g - Byggnadsritningar, Jakobsberg 2:209 (B3), Riddarplatsen 18-20, Väpnargränd
J1h - Byggnadsritningar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet) Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7
J1i - Byggnadsritningar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet) Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7

Järfälla kommuns fastighets AB (FAB) (1953-1986)

 
Historik för Järfälla kommuns Fastighet AB (FAB)
(1953-1986)
Fnr 40


Bolaget bildades 1953 och registrerades hos Länsstyrelsen den 19 februari 1954.

1951 byggdes bostadsområdet med Övre Hammaren (Jakobsberg) med 231 lägenheter, Hammargården (Jakobsberg) med 12 lägenheter och gamla kommunhuset. 1953 byggdes bostadsområdet Nedre Hammaren (Jakobsberg) med 198 lägenheter. 1960 byggdes kommunalhuset. 1962 byggdes bostadsområdet Engelbrekt (Jakobsberg) med 518 lägenheter och bostadsområdet Magnusvägen (Jakobsberg) med 31 lägenheter. Mellan 1962-1964 byggdes bostadsområdet D-området (Jakobsberg) med 369 lägenheter. Mellan åren 1964-1968 byggdes bostadsområdet Dackehöjden (Jakobsberg) med 120 lägenheter och Söderhöjden (Jakobsberg) med 878 lägenheter. Mellan 1968-1970 byggdes bostadsområdet Tallbohov (Jakobsberg) med 796 lägenheter.

1972 byggdes bostadsområdet Sångvägen (Jakobsberg) med 460 lägenheter. 1975 byggdes Posthuset. Vid 1978 byggdes bostadsområdet Handformarvägen (Kallhäll) med 7 lägenheter och 1979 byggdes bostadsområdet Södra berget (Viksjö) med 220 lägenheter. 1980 byggdes bostadsområdet Fotbollstugan med 18 lägenheter och bostadsområdet Kullen (Viksjö) med 84 lägenheter. Vid 1982 byggdes bostadsområdet Tallen (Viksjö) med 132 lägenheter och 1984 byggdes bostadsområdet Högby (Viksjö) med 243 lägenheter.

Bolaget hade personal och lokaler gemensamma med fastighetsnämnden till dess det fick nytt avtal och ny bolagsordning, som gällde fr o m den 1 januari 1986. Samtidigt fick bolaget egen personal och egna lokaler. Av fastighetsnämndens diarieförda handlingar dnr 90/82 018.200 och kommunstyrelsens diarieförda handlingar dnr 23/85 006.200 framgår hur omorganisationen gick till.

Enligt kommunstyrelsens diarieförda handlingar dnr 306/85 060.200 äger kommunen 100% av aktiekapitalet. Kommunstyrelsen är bolagets uppdragsgivare.
Den 11 juni 1987 fick bolaget ny bolagsordning och i §16 föreslogs namnbyte. Den 21 oktober registrerades hos Länsstyrelsen att bolaget bytt namn till Järfällabygdens Hus AB. Namnbytet skedde för att betona bolagets självständighet.
Eftersom avtalet och bolagsordningen som gällde fr o m den 1 januari 1986 utgör tidpunkten för det nya bolaget, som först den 21 oktober 1987 fick det nya namnet, är det lämpligt att låta handlingarna fr o m 1 januari 1986 ingå i arkiv för Järfällabygdens Hus AB.

Järfälla Kommun Fastighet AB även kallat FAB skötte både kommunala och icke kommunala fastigheter. 1987 avslutades FAB och verksamheten delades upp i två delar, Järfällabygdens Hus AB för icke kommunala fastigheter och Fastighetsavdelningen/fastighetskontoret för kommunägda fastigheter såsom skolor med mera.


Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1986-1997
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2022

Järfälla kommuns fastighets AB (FAB) (1953-1986)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla kommuns fastighets AB (FAB) (1953-1986)