Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Hälsovårdsnämnden (1932-1980)

 
Historik för
Hälsovårdsnämnden (1932-1980)

Fnr 59
1831 fick man för första gången ett speciellt organ för hälsovården i Järfälla då man väljer en sundhetsnämnd.
Efter 1862 års lag om den kommunala organisationen blev det kommunalnämnden som fungerade som hälsovårdsnämnd.
Kommunalfullmäktige antog 1931 en hälsovårdsordning som fastställdes av länsstyrelsen 6 juli 1932, detta år valdes för första gången en särskild hälsovårdsnämnd. Hälsovårdsnämnden inrättades 1932.
Hälsovårdsnämnden bytte namn fr o m 1980 och benämndes då miljö- och hälsovårdsnämnden, skälet till namnändringen var att miljöfrågorna då flyttades över på hälsovårdsnämnden från miljöberedningen.
Då den nya hälsoskyddslagen trädde i kraft 1 juli 1983 ändrades åter namnet, till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1938
Kompletterad av arkiamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1975
Omarbetad av assistent
Raine Salonen 1986 och 1998
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Hälsovårdsnämnden (1932-1980)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hälsovårdsnämnden (1932-1980)