Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Hälsovårdsnämnden (1932-1980)
Serie
Sök

D1 - Kortregister över smittkoppsvaccinerade

Plats
Anmärkning
Kortlåda
Serien utgör register för serie F1 ympningsuppgifter för smittkoppsvaccinerade. Korten avställs i folkbokföringsnummerordning året efter det den smittkoppsvaccinerade fyllt 15 år. Lagen upphörde att gälla 1975 varför alla kort avställdes då.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1974 Födda 53 01 01 - 57 12 31
2 1975 Födda 58 01 01 - 61 12 31
3 1975 Födda 62 01 01 - 62 12 31
4 1975 Födda 63 01 01 - 71 12 31 samt utvandrade och obefintliga