Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Fastighetskontoret / Kommunalnämnden (1960-1970)
Serie
E1 - In- och utgående skrivelser, ej diarieförda
Volym
Sök
Beteckning
4
Tid från
1965
Tid till
1965
Tid
1965
Plats
Anmärkning
Utgående skrivelser