Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Lars Gustafsson j:rs personarkiv
Serie
F3 - Handlingar rörande Skolöverstyrelsen (SÖ)
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1964
Tid till
1968
Tid
1964-1968
Plats