Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Lars Gustafsson j:rs personarkiv

Arkivinstitution
Beståndskod
Personarkiv
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Korrespondens
F1a - Handlingar rörande Riksdagen
F1b - Anföranden, interpellartionen mm. i Riksdagen
F1c - Socialdemokratiska gruppen i Riksdagen
F1d - Konstitutionsutskottet
F1e - Länsriksdagsgruppen och riksdagsgruppen
F1f - Riksdagens utbildningsutskott
F1g - Sällskapet riksdagsledamötet och forskare
F1h - Studieresor
F1i - Riksdagens biografikommitté
F2 - Handlingar rörande utbildningsdepartementet
F3 - Handlingar rörande Skolöverstyrelsen (SÖ)
F4 - Handlingar rörande Styrelsen för teknisk utveckling (STU)
F5 - Handlingar rörande Svenska Unescorådet
F6 - Handlingar rörande Forskningsrådsnämnden (FRN)
F7 - Handlingar rörande EU
F8 - Handlingar rörande Riksarkivets styrelse
F9 - Handlingar rörande Riksbankens jubileumsfond
F10 - Handlingar rörande socialdemokratiska partistyrelsen
F11 - Handlingar rörande socialdemokratiska partidistriktet i Stockholms län
F12 - Handlingar rörande diverse utredningar
F13 - Handlingar rörande Stockholms läns landsting
F14 - Handlingar rörande Regionstyrelsen i Stockholms högskoleregion
F15 - Handlingar rörande projekt Metropolit
F16 - Handlingar från Lars Gustafsson j:rs studietid
F17 - Handlingar från Lars Gustafsson j:rs lärartid
F18 - Handlingar rörande Järfälla kommunalfullmäktige/kommunfullmäktige
F19 - Handlingar rörande socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Järfälla
F20 - Handlingar rörande skolstyrelsen
F21 - Handlingar rörande bibliotek
F22 - Handlingar rörande kommunala förtroendevalda
F23 - Handlingar rörande hembygdsundervisning
F24 - Handlingar rörande Säbyverket
F25 - Handlingar rörande Järfälla kommunvapen
F26 - Handlingar rörande kyrkofullmäktige
F27 - Handlingar rörande Bertil Ljunggren
F28 - Handlingar rörande Järfälla kommuns näringsliv
F29 - Handlingar rörande Socialdemokraterna i Järfälla
F30 - Handlingar rörande Centerpartiet i Järfälla
F31 - Handlingar rörande Folkpartiet i Järfälla
F32 - Handlingar rörande Moderaterna i Järfälla
F33 - Handlingar rörande övriga politiska partier i Järfälla
F34 - Handlingar rörande Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
F35 - Handlingar rörande studiecirklar
F36 - Handlingar rörande studieförbund
F37a - Handlingar rörande föreningsliv
F37b - Handlingar rörande Järfälla Hembygdsförening
F37c - Handlingar rörande Folkrörelsernas Arkivförbund
F38 - Handlingar rörande fornlämningar
F39 - Handlingar rörande ortsnamn
F40 - Handlingar rörande Järfälla kyrkogård
F41 - Handlingar rörande gårdar och torp i Järfälla
F42 - Handlingar rörande kommundelar/samhällen i Järfälla
F43 - Handlingar rörande Lasse-Maja
F44 - Handlingar rörande borgerliga begravningar
F45 - Handlingar rörande Folkskolan
F46 - Handlingar rörande Realskolan
F47 - Handlingar rörande Föreningen Nya Elementare
F48 - Handlingar rörande gymnasiet
F49 - Handlingar rörande militärtjänstgöring
F50 - Handlingar rörande universitetet
F51 - Handlingar rörande SSU
F52 - Handlingar rörande Lars Gustafsson j:rs bostäder
F53 - Handlingar rörande Anna Gustafsson
F54 - Handlingar rörande Lars Johan Gustafsson
K1 - Fotoalbum och tidningsurklipp
Ö1 - Forskningsrapporter
Ö2 - Barkarbystiftelsens årsberättelser
Ö3 - Hammarstiftelsens årsberättelser
Ö4 - Personer
Ö5 - Tal
Ö6 - Bildvisningar
Ö7 - Guidningar
Ö8 - Artikelmanus
Ö9 - Dagböcker
Ö10 - Uppdrag
Ö11 - Betygshandlingar och intyg
Ö12 - Uppvaktningar
Ö13 - Utmärkelser
Ö14 - Släktforskning

Lars Gustafsson j:rs personarkiv

 
Historik för Lars Gustafsson j:rs personarkiv:

Lars Ivan Gustafsson, född 18 juni 1925 och död 24 december 2016.
Lars Gustafsson j:r var son till socialvårdsföreståndaren Lars Gustafsson och småskollärarinnan Anna Gustafsson, född Andersson. Lars Gustafsson föddes i Stockholm, men han växte upp i Järfälla, där han sedan verkade hela sitt liv. I Järfälla var han tidigt politiskt aktiv inom olika organ och han var även riksdagsledamot 1969-1991. Lars Gustafsson j:r var engagerad i Järfälla kommuns föreninsliv där han bland annat var med och bildade Järfälla Hembygdsförening.

Personarkivet innehåller till stor del Lars Gustafssons egna material från hans studietid och yrkesliv. I Järfälla kommun var han bland annat aktiv i kommunfullImältige, kommunstyrelsen och skolstyrelsen. Han var även medförfattare till "Järfällaboken".

Arkivmaterialet har tidigare förtecknats av Lars Gustafsson j:r själv samt av arkivarier vid Järfälla kommunarkiv. 2019 färdigställdes och förtecknades arkivet till stora delar om av kommunarkivet efter en genomgång där material gallrades i enlighet med Järfälla kommuns riktlijer för hantering av enskilda arkiv (KS 2019 § 56). Det material som gallrades var bland annat kopior av handlingar som redan ingick i andra arkivbildare samt material som angågs vara obetydliga för berättandet av Lars Gustafssons liv (exmpelvis telefonkataloger och busstidtabeller). Handlingar som på olika sätt var skadade har även gallrats.

Lars Gustafsson j:rs personarkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Lars Gustafsson j:rs personarkiv