Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Socialnämnden 3 (Son) (1992-)
Serie
A6 - Delegeringsbeslut, rapporter och listor
Volym
Sök
Beteckning
62
Tid från
2005
Tid till
2005
Tid
2005--2005
Plats
Anmärkning
Förteckning över delegationsbeslut, delegeringslistor Familjerätten, äldreenheten, handikappenheten, bostadsanpassning