Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Rödluvevägens Gårdssamfällighet (1971-)
Serie
B1 - Avtal
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1971
Tid till
2002
Tid
1971--2002
Plats
Anmärkning
Häri även B2 Stadgar samt B3 Information till medlemmar.
Förlikningsavtal med Platzer Bygg 1978
Avtal med Sten Helm 2002
Anslutningsavtal vattenledningar med Järfälla kommun 1971
Servitutavtal fastigheten med Järfälla kommun 1972-1973
Servitutavtal garage med medlemmar i föreningen 1973
Avtal med StjärnTV-nätet 1990