Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kulturnämnden (1968-1987)
Serie
F4 - Konstnärsprojekt, offentlig utsmyckning
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
Tid till
Tid
odaterat
Plats
Anmärkning
38 diabilder, nummer 36 saknas, il åda. Konsnären Anders Wallén bedriver ett beredskapsprojekt, där han utsmyckar barnstugor i Järfälla tillsammans med barn och personal.