Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Personalnämnden I (1968-1984)
Serie
A3 - Protokoll från sammanträden beträffande formerna för samverkan i arbetarskyddsfrågor
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1970
Tid till
1970
Tid
1970
Plats
3:4:5
Anmärkning
Verksamheten övertogs år 1971 av Skyddskommitten och protokoll från och med detta år ingår i dess arkiv.