Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kulturnämnden (1968-1987)
Serie
H1 - Förvärvsstatistik, äldre serie
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1971
Tid till
1975
Tid
1971-1975
Plats
Anmärkning
Nyare förvärvstatistik gallras efter 2 år enligt kulturnämndens beslut 1978-02-21. Denna serie bevaras, eftersom den i viss utsträckning utgör fortsättning på biblioteksstyrelsens förvärvsjournaler och kompletterar kulturnämndens serie D1, förtecknin
gar över inköpta media