Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kulturnämnden (1968-1987)
Serie
A6 - Protokoll från programrådet för Bio Kontrast
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1970
Tid till
1973
Tid
1970-1973
Plats
Anmärkning
Programrådet höll sitt första sammanträde den 21 augusti 1970. Från 1974 finns inga protokoll. Protokollen 1975-1977 ingår bland kulturnämndens diarieförda handlingar under ärendebeteckningarna 162/75 005. 676, 167/76 -676 och 155/77 -676