Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Idrottsklubben BELE (1933-2001)
Serie
B2 - Årsberättelser
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1933
Tid till
1967
Tid
1933-1967
Plats
Anmärkning
Årsberättelser saknas för åren 1942-1943, 1946-1948, 1953-1955, 1961-1962 och 1966. Innehåller även sektionernas årsberättelser. Samt stadgar 1937, 1962 samt odaterat, serie F1.