Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Idrottsklubben BELE
Serie
A2 - Årsmötesprotokoll och klubbmötesprotokoll
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1933
Tid till
1961
Tid
1933-1961
Plats
Anmärkning
Fyra band och ett omslag. Banden omfattar tidsperioderna 1933-03-03 - 1934-09-04, 1934-09-08 - 1940-06-10, 1941-01-29 - 1947-12-03 och 1948-01-23 - 1961-11-23. Banden innehåller även styrelsemötesprotokoll 1933-03-10 - 1947-12-03. Omslaget innehåll
er protokoll från festkommittens möte för nyårsaftonsfester i Järfälla 1960, protokoll från revisorernas möte med IK BELES styrelse 1961 och protokoll från möte med representanter för Järfällas idrottsföreningar beträffande samarbete i progandafrågor 1964. Innehåller även kuppletthäfte från IK BELES revy julen 1934.