Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kallhälls skola, byggnadskommitté (1949-1956?)
Serie
Sök

F6 - Entrèprenadkontraktshandlingar, Kallhälls skola, nuvarande Ulvsättraskolan

Plats
P?
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1950-1953 Protokoll och övriga handlingar
2 1951 Kontraktshandlingar
3 1951-1952 Kontraktshandlingar
4 1951 Entréprenadkontrakt byggnad, korrespondens, borgensförbindelser, a-prislista och byggnadsbeskrivning, situationsplan. VVS-ritningar, trädgårdsritningar, arkitektritningar, konstruktionsritningar, anbud ocg vägarbeten
5 1951-1956 Kontrakt, inköpshandlingar VVS-material, entreprenadkontrakt el med borgensförbindelse, programritningar, entreprenadkontrakt trädgårdsanläggning med ritningar, kontrakt persienner, gardinstänger och gardiner, anbud trädgårdsanläggning och vägarbeten
6 1947-1954 Protokoll, handlingar rörande skolans tillkomst och slutredogörelse, ideskisser, rapporter och kostnadssammanställningar, uppgifter om kostnader
7 1949-1951 Byggnadslov och byggnadstillstånd, ansökan om statsbidrag
8 1951-1955 Avtal med kontrollanter, anmärkningar, besiktningar, avsyningar, skyddsrum, PM och besiktning, försäkringar, kontoplan. Handlingar rörande etapp II förvaras i arkiv för Centrala byggnadskommitten I Kallhälls folkskola= Ulvsättraskolan. Etapp I Görväl