Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Hem och Skola i Jakobsberg (1954-1971)
Serie
Sök

A1 - Protokoll styrelsemöten

Plats
K 67:3:2
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1968--1970 Häri även B1 Stadgar, B2 Organisationsplan, D1 Styrelsemedlemmar och klassombud, E1 Skrivelser, F1 Handlingar rörande föreningens verksamhet samt L1 Kontakten