Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Lars Gustafsson j:rs personarkiv
Serie
Sök

F12 - Handlingar rörande diverse utredningar

Plats
Kvarnhuset 78:1:6
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970-1973 Skolarbetstidsutredning och Lärarutbildningskommitté (LUK)
2 1972-1974 Kompetenskommittén och U 68-beredningen
3 1974-1978 Lärarutbildningsutredning och forskningsrådsutredning
4 Folkbildningsutredning, huvudmannaskapsutredning, Uppföljningskommittén, sjöbefälsutbildningsutredning
5 Tillträdesutredning, expertgrupp för kortare teknisk utbildning (KTU), forskning vid mindre och medelstora högskolor, betygsberedningen
6 Betygsberedningen
7 Betygsberedningen