Hem Arkivbildare
Fristående skolor
Arkiv
Vittra Jakobsberg (2006-)
Serie
Sök

F1 - Slutbetyg (Betygskopior)

Plats
C 28:3:1
Anmärkning
Serien i arkivkartong.

Slutbetyg för VT 2007 - VT 2011 och VT 2014 är sorterade alfabetiskt efter efternamn. Slutbetyg för VT 2012 - VT 2013 och VT 2015 - VT 2021 är sorterade efter personnummer.

För alla år utom VT 2012 och VT 2013 finns det med listor över avgångselever.

Förekommer betygsbilagor som ex. skriftliga omdömen, anpassad studiegång, åtgärdsprogram. Dessa är sorterade efter berörd elevs slutbetyg. Det kan i betygsbilagorna förekomma uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL 23 kap. 2 §

Slutbetygen har även OCR-skannats (hösten 2015) och finns på G:\Kommun Gemensam\gemensamma_grupper\Klk\Arkivet\Kommunarkivet (digitala leveranser)\Fristående skolor\Vittra skolan\Scannade sökbara slutbetyg
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 VT 2007-VT 2017 Slutbetyg med betygsbilagor VT 2007 - VT 2017. För VT 2016 finns det också en betygsöversikt och en elevlista. För VT 2017 finns det också med en elevlista.
2 VT 2018-VT 2023 Slutbetyg med betygsbilagor VT 2018 - VT 2022.