Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Socialnämnden 3 (Son) (1992-)
Serie
Sök

F2b - Personakter enligt socialtjänstlagen (äldre- och handikappomsorgen)

Plats
K 6:5:1
Anmärkning
Personakter från äldre- och handikappomsorgen. Förs med stöd av socialtjänstlagen (s k forskningsakter). Omfattar personer födda -5, -15 och -25 i varje månad. Sorterade i personnummerordning med början från födda år 1901 och framåt.

Akterna rör avlidna, som under tidsperioden år 1999-2002 vistades på äldreboendena: Almen, Björken, Eken, Olofslund, Linden, Lönnen, Tallbohov, Fyren och Rehab. Till dessa hör även omvårdsjournaler, se serie F2a.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10