Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Stadsbyggnadsnämnden (1995-2006)
Serie
Sök

C2 - Register över planärenden

Plats
Ph 46:9
Anmärkning
Kronologiskt diarium fört över pågående planärenden i dataprogrammmet Word, ej fullständigt eftersom när en detaljplan vunnit laga kraft har diariekortet tagits ur sitt sammanhang och lagts med detaljplanen i arkivboxen. Registret har en begränsad sökfunktion eftersom registret är sorterat i diarienummerordning och när detaljplanerna vunnit laga kraft så sorteras de efter antagandedatum.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1992-2006 Spridda år. Finns i C1:1 Diarier med sökregister.