Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Stadsbyggnadsnämnden (1995-2006)
Serie
Sök

F3 - Avbrutna planärenden

Plats
Ph 48:6
Anmärkning
Se även byggnadsnämndens arkiv, förteckningsnummer 34. I serien F13 Stadsplaner och byggnadsplaner som aldrig fullföljts, finns också planärenden som påbörjats mellan åren 1964 och 1969.

Planärendena är sorterade efter plannummer, P-nummer per år, följt av en bokstav som visar vilken kommundel planen gäller. J för Jakobsberg, B för Barkarby, Sy för Skälby, V för Viksjö, K för Kallhäll och St för Stäket.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1964-1968 Med förteckning över de ärenden som avslutades 2006-12-29 i samband med stadsbyggnadsnämndens upphörande. P14/64 Förbud mot trädfällning, P9/65 Görväln 1:96 1:103, P15/65 Parkering Koppartackan Kallhäll, P15/65 Dispositionsplan Kallhäll, P12/67 Kvart
2 1968-1970 P22/68 Viksjö 3, P1/70 Dispositionsplan Ormbackavägen, P2/70 Fornvägen avstängning, P4/70 Ändring vid Berghem, P14/70 Stadsplan Lädersättravägen
3 1969 P17/69 Dispositionsplan Viksjö
4 1971 P2/71 Dispositionsplan Skälby centrum
5 1971 P3/71 Jakobsbergs södra industri, P4/71 Görväln 1:5, P4/71 K Lädersättra och Sagovägen avstängning, P12/71 Säby Barkarbykrossen
6 1971-1973 P14/71 Sy Stadsplan Skälby centrum, P15/71 motorhotell Ryttartorpet, P16/71 J Dispositionsplan Västra Jakobsberg, P3/72 J Dispositionsplan norr om Allévägen, P4/72 B Dispositionsplan söder om Barkarby flyg, P6/72 V Kiosk vid Stråvägen, P8/72 J Väster
7 1973-1974 P8/73 Sy Västra Dukatvägen, P9/73 V Viksjö kvarter 2 och 3, P10/73 K Dispositionsplan Ulvsättraområdet, P13/73 J Barnstuga Jakobsberg, P17/73 Sy Skälbyskolan, P5/74 B Tingshusområdet, P9/74 Skoltomt Kallhäll, P10/74 J Byggnad för försäkringskassan, P
8 1974 P14/74 Sy Bensinstation Skälby, P14/74 J Jakobsberg 2:2283, P17/74 K Dispositionsplan Slammertorp, P18/74 Sy Vårdkasevägen
9 1975-1976 P1/75 J Värmeverk Aspnäs, P2/75 V Sandvik IV, P6/75 K Dispositionsplan norra Kallhäll och Trappeberg, P7/75 K Generalplan söder om Slammertorp, P8/75 J Vakttorrnet Jakobsberg 2:988, P4/76 Sy Stadsplan för industriområde Ormbacka
10 1976 P12/76 v Sandvik IV kvarter 7, P14/76 K Kallhällsparken, P15/76 J Dispositionsplan Säby
11 1976 P18/76 Sy Upphävande av länsstyrelsen 1968-05-30 av fastställd stadsplan Ormbacka-Hästhagen, P21/76 J Skydd för Järfällas del av Järvafältets friområde, P22/76 Kommunöversikter remisshandlingar etapp 2
12 1976 P22/76 Kommunöversikter
13 1977-1978 P1/77 K Gatukök i Kallhäll, P2/77 Sy Dispositionsplan för del av Skälby, P8/77 Anläggande av motorgård, P9/77 St Restauranganläggning Stäket 2:1, P12/77 J Bågskyttebana, P14/77 J Kulturkvarteren, P16/77 Sy Öster om Venusvägen, P1/78 Sy Orogonaområdet
14 1978-1979 P13/78 Sy Området västra Dukatvägen, P18/78 B Tranvägen, P19/78 B Utvidgning av kyrkogården i Barkarby, P3/79 J Affärs- och kontorshus i Jakobsbergs centrum, P4/79 K Pistolskyttebana, P8/79 J Idrotts-, kurs- och konferensanläggningar
15 1979-1981 P15/79 Sy Område vid Skillingvägen, P18/79 Utredning om framtida användning omr Sollentuna härad, P1/80 V Viksjö 2:590, P3/80 J Dispositionsplan Polhem, P7/80 Tennisbanor, P14/80 J Tennishall Säby, P1/81 Sy Zenitvägen, P2/81 Sollentuna häradsallmänni
16 1981-1983 P5/85 Naturvårdsprogrammet, P7/81 Östra Stäket, Stäket 2:2, P2/82 J Tidsplan för detaljplaneringen av Polhemsområdet, P2/83 Sy Program för detaljplaneringen Ormbacka
17 1983 P2/83 Sy Dispositionsplan Ormbacka Sylvias utredning, P3/83 B, Sy Västra Vega, centrum
18 1983 PP4/83 Platser för gatukök, P5/83 Industriområde Säby 3:2, P7/83 J Görvälnsbadets badområde
19 1983 P8/83 Kommunöversikt
20 1983 P8/83 Kommunöversikt, särutredning Mälarstranden
21 1984 P1/84 Sy Veddesta industriområde, P4/84 Förutsättningar för utökad handelsetablering inom kommunen, P5/84 Lunds fritidsby, P6/84 St Ändring av stadsplan Björnstiernas väg, P8/84 J Dispositionsplan E18-Enköppingsvägen
22 1984-1985 P8/84 J Dispositonsplan E18-Enköpingsvägen, P3/85 Bostads- och verksamhetsområde Byleden
23 1985-1986 P5/85 J Industriområde Enköpingsvägen-E18 Säby 4:1, P7/85 St Breddning av Uddnäsvägen, P9/85 Sy Stadsplan för Ormbackaleden, P1/86 K Småbåtshamn, P4/86 Industriområde Veddesta 2:1
24 1986 P6/86 Sy Vega Hästhagen
25 1986-1987 P12/86 Sy Veddesta industriområde, P1/87 St Uddnäsvägen, P2/87 Sy Welcome hotel, P5/87 B Östra Barkarby trafikstudie och samråd
26 1987 P5/87 B Dispositionsplan Östra Barkarby
27 1987 P3/87 K Ulvsättra 1:1 Kallhäll 1:1 Fabriksvägen
28 1987 P11/87 Upphävande av byggnadsplan och stadsplan Polhem, P12/87 St Lunds fritidsby områdesbestämmelser
29 1987 P12/87 St Lunds fritidsby remisser och utställning
30 1987-1988 P13/87 K Kallhälls centrum, P15/87 J Bostadshus Slöjdvägen, P17/87 Sy Castorvägen Skälby 3:1129, P21/87 J Jakobsbergs centrum, P2/88 J Villatomt Lidvägen 32, P4/88 Sy Skälby 3:492, P7/88 St Stäket 1:116
31 1988-1989 P13/88 Kricagården, P14/88 Sy Welcome lägenhetshotell, P14/88 B Welcome lägenhetshotell, P7/89 J Polhem
32 1989-1990 P9/89 V Tennisbanor Viksjö, P14/89 K barnstuga Skogstorp, P223/89 Sy Program för Björkeby 1:27 och 1:28, P2/90 E18-stråket, P3/90 K Kallhäll 1:6
33 1990 P5/90 Trafikplan, P9/90 V Viksjö vård- och boendeformer, P10/90 K Slammertorp
34 1991-1992 P3/91 St Stäket 1:16, P13/91 V Viksjö centrum, P16/91 Handelsträdgårdar, P17/91 J Jakobsbergs 2:1164 Nybergstorg, P18/91 B Vägbro E18, P21/91 K Järnvägsövergång, P24/91 Ungdomsbostäder, P25/91 E18
35 1992-1993 P19/92 B Yttre tvärleden Dennisöverenskommelsen, P20/92 J Jakobsbergs trafikplats 18:22, P4/93 J Sportboden Jakobsberg 2:314, P7/93 Sy Tranformatorstation Ormbacka torg, P9/93 Sy Stenbodens väg Zenitvägen
36 1993-1994 P17/93 B Barkarbyfältet delområde 1, P1/94 J Ryttarvägen
37 1994 P4/94 V Andebodavägen-Traktorvägen, P5/94 J Jakobsberg 22:15, P9/94 J Vårdcentralen Kvarnen
38 1994-1995 P10/94 Bebyggelse på flygplatsområdet, P12/94 J Kvarnen sportcenter, P13/94 St Trappeberg 12:1, P1/95 Översiktsplan 1998 skrivelser, protokollsutdrag, utställning, samråd
39 1995 P1/95 Översiktsplan 1998 samråd
40 1995 P1/95 Översiktsplan 1998 samråd, P4/95 Sy Datavägen Veddesta 2:45, P5/95 B Enköpingsvägen förlängn Barkarby, P7/95 B Kontor NCC Veddesta 2:7 Äggelundavägen, P9/95 J Säby 3:21
41 1995-2000 P10/95 B Trafikbullerberäkning Enköpingsvägens förlängning, P11/95 J Planändring Jakobsberg 31:6, P13/95 B Barkarby 4:2 Barkarbykrossen, P3/96 Stadsbild Järfälla samråd, P5/97 V Viksjö 8:303, P7/97 V Viksjö 6:370 Hummelmorastugan, P10/97 Ändring av b
42 2000-2006 P11/00 J Säby 3:17 Öster Herrestavägen, P14/00 Sy Nettovägen Veddesta 2:18, P6/01 Sy Flintvägen Skälby 63:68, P4/02 K Ulvsättravägen 2:1, P6/02 V Viksjö 3:592 Andebodavägen, P3/03 J Magnusvägen Jakobsberg 2:1902, P5/06 K Kallhäll 1:36 Bostadsparkerin