Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Serie
Sök

J3 - Byggnadsritningar, Skolpaviljonger i Kallhäll och Barkarby

Plats
Anmärkning
Förvaras hos Fastighetsnämnden
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Ritningar tillhörande serie F 6d
Galgar märkta D 202 och D 700
RONDELLSKOLAN OCH
BARKARBY SKOLPAVILJONG
1 D 202-D 700 Situationsplan, huvudritningar,
elritningar
Beträffande detaljer se typritningar från AB Götene Träindustri