Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Serie
Sök

F6b - Entrèprenadkontraktshandlingar, Söderhöjdens skola, nuvarande Nybergskolan

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1961-1963 Kontrakt, byggnad, el, VVS, färgsättning och tilläggsarbeten samt skrivelser.
2 1961-1963 Arkitektritningar, nr 40-59
3 1961-1963 Arkitektritningar, nr 61-83
4 1961-1963 Konstruktionsritningar, nr K0-K30
5 1961-1963 Konstruktionsritningar, nr 61-83
6 1961-1963 Konstruktionsritningar, granskade nr K0-K55
7 1961-1963 VVS-ritningar
8 1961-1963 El-ritningar, svagström och starkström
9 1961-1963 El-ritningar, starkström, del 1
10 1961-1963 El-ritningar, starkström, del 2
11 1961-1963 El-ritningar, starkström, del 3
12 1964 Skissritningar
13 1964 Byggnadslov med ritningar
14 1960-1963 Ritningsförslag 1960, godkända ritningar 1962, ritningar över fasader och skyddsrum m fl ritningar
15 1961-1963 Byggprotokoll och anbudsprotokoll 1962-1963, sammanträdesprotokoll 1962-1965, godkännande av reviderade ritningar 1969, besiktningshandlingar 1963-1964, inredning, kostnadsberäkningar, dagrapporter 1964 m m.