Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Serie
Sök

F6a - Entrèprenadkontraktshandlingar, Kvarnskolan

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1960-1962 Kontrakt, byggnad och måleri
2 1960-1962 Arkitektritningar, nr 101, 110
3 1960-1962 Arkitektritningar, nr 001-004, 111-112
4 1960-1962 Arkitektritningar, nr 527-551
5 1960-1962 Arkitektritningar, nr 552-576
6 1960-1962 Arkitektritningar, nr 577-584
7 1960-1962 Konstruktionsritningar, nr K1-K25
8 1960-1962 Konstruktionsritningar, nr K26-K50
9 1960-1962 Konstruktionsritningar, nr K51-K84
10 1960-1962 VVS-kontrakt, ritningar
11 1960-1962 El-kontrakt, ritningar, ytterbelysning
12 1960-1962 Ventilationsteknisk annläggningskontrakt, skrivelser
13 1960-1962 Diverse ritningar
14 1960-1962 Telehandlingar, utsmyckning och planering av trädgårdsanläggningar, anbudsprotokoll och icke antagna anbud.
15 1960-1962 Skyddsrum, kontrakt, handlingar och korrespondens.
16 1960-1962 Handlingar rörande byggnads- och måleriarbeten, redogörelse för projektet, statsbidragshandlingar, byggnadslov, PM, kostnadsberäkningar, igångsättningstillstånd, skolverkstad, inredning, besiktningar, korrespondens, vaktmästarbostad.
17 1960-1962 VVS, handlingar och korrespondens till entrèprenadkontrakt, volym F6a:10
18 1960-1962 El, handlingar och korrespondens till entrèprenadkontrakt, volym F6a:11
19 1960-1962 Byggnadsprotokoll från arbetsplatsen 1961, borrprotokoll 1961, sammanträdesprotokoll 1961-1965