Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Centrala företagsnämnden (1969-1977)

 
Historik för Centrala företagsnämnden
(1969-1977)
Fnr 46Den 23 september 1969 hölls överläggningar mellan kommunen, SKAF, SACO och TCO-K:s lokala organisationer beträffande ett gemensamt kontaktorgan för företagsnämnderna. Kontaktorganet skulle kallas central företagsnämnd och vara förslagskommitté. Handlingarna beträffande tillkomsten förvaras i arkiv för personalnämnden i dnr 673/1969.

Den 26 november 1969 §727 beslutade personalnämnden att välja fyra ledamöter och fyra suppleanter. Den 22 december 1970 utökades antalet till vardera fem.
Den 4 december 1972 §4 föredrog personalchefen regler för förslagskommitten. "Enligt förslaget skall en förslagskommitté, som är centrala företagsnämnden, ha hand om verksamheten." Protokollen to m detta datum är benämnda centrala företagsnämnden - förslagskommitten, eller centrala företagsnämnden.

I protokoll från centrala företagsnämnden - förslagskommitten 1977-06-06 §15 står att läsa, "man konstaterade att företagsnämnderna nu avvecklats." Medbestämmandelagen MBL, hade börjat gälla den 1 januari 1977.
De följande protokollen har benämningen, förslagskommitten. Den löpande paragrafnumreringen fortsätter.
Centrala företagsnämden är med i 1977 års matrikel för valperioden 1977-1978, men ej i 1978 års.
Förslagskommitten valdes av personalnämnden. Förslagskommittens arkiv innehåller handlingar från och med 1978.

Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1975
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1989

Centrala företagsnämnden (1969-1977)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Centrala företagsnämnden (1969-1977)