Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfälla kommuns företagsnämnd (1962-1968)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor

Järfälla kommuns företagsnämnd (1962-1968)

 
Historik för Järfälla kommuns företagsnämnd
(1962-1968)
Fnr 45


Järfälla samarbetsnämnd bildades 1960. 1962 ändrades namnet till Järfälla kommuns företagsnämnd.

Augusti 1968 delades företagsnämnden upp i tre företagsnämnder, för teknisk förvaltning, för social förvaltning och för skolväsendet. Företagsnämnden för teknisk förvaltning omfattade personal anställda vid fastighetskontoret, gatukontoret, brandkåren, husbyggnadskontoret, fritidskontoret och elverket.1969 höll företagsnämnden för allmän förvaltning sitt första sammanträde. Den omfattade personal anställda vid kommunalnämndens kontor, kulturkontoret, folkbiblioteket, hälsovårdsbyrån och bostadsförmedlingen. 1969 inrättades centrala företagsnämnden som skulle tjäna som samordnande gemensamt kontaktorgan företagsnämnderna emellan. Centrala företagsnämnden tjänade även som förslagskommitté.

1974 bildades företagsnämnden för fritidsförvaltning, som ersatte fritidsnämndens arbetsgrupp inom företagsnämnden för teknisk förvaltning. 1977 då medbestämmandelagen MBL tillkom upphörde all företagsnämndsverksamhet.
Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1974, 1980

Järfälla kommuns företagsnämnd (1962-1968)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla kommuns företagsnämnd (1962-1968)