Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Fjällenskolan (1982-)

 
Historik för
Fjällenskolan
1982-

Fnr 121Fjällenskolan togs i bruk läsåret 1982/83 och blev Viksjös andra högstadieskola. Den 1 januari 1988 tog Kommundelsnämnden Viksjö över grundskolans verksamhet från Skolstyrelsen.Skolnämnden tog över verksamheten 1992.
Den 1 januari 1995 övertog den nybildade Barn- och ungdomsnämnden verksamheten.
Av praktiska skäl förvaras material från skolan samlat, trots byte av huvudman.
2009 = F - årskurs 9

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1986-1996
Kompletterad av arkivarie
Bo Strömberg 2000
Ingalil Plahn 2005

Fjällenskolan (1982-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fjällenskolan (1982-)