Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Fastighetsnämnden (1974-1989)

 
Historik för
Fastighetsnämnden (1974-1989)

Fnr 41Fastighetsnämnden bildades 1974.
Den övertog verksamheterna från kommunstyrelsens fastighetskontor, bostadsförmedlingsnämnden och centrala byggnadskommitten II.
1989 övertogs verksamheten av den ombildade tekniska nämnden, som 1995 kom att heta stadsbyggnadsnämnden.


Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1978
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1986-1997Historik för
Arbetsgruppen för europeiska byggnadsvårdsåret
1975-1976

Fnr 38
I november 1974 bildades i Stockholms län en kommitté för byggnadsvårdsfrågor.
Den 3 mars 1975 §23, beslöt fastighetsnämnden i Järfälla att tillsätta en arbetsgrupp med representanter för kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, kulturnämnden, skolstyrelsen och miljövårdsrådet.
Dessutom inbjöds representanter från Järfälla församling, Järfälla hembygdsförening och Almare-Stäkets hembygdsförening.
Arbetsgruppen fick i uppdrag att verka för en ökad kunskap om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer och därmed sammanhängande byggnadsvårdsproblem i kommunen. Arbetsgruppen skulle samarbeta med länskommitten.
Arbetsgruppen höll sitt första sammanträde den 22 april 1975 och sitt sista den 16 februari 1976.
Den 15 november 1976 §339, beslöt kommunalfullmäktige att belöna ägaren till en kulturellt värdefull nybyggnad med byggnadsmärke för god byggnadskultur.
Arbetsgruppens protokoll och handlingar förvaras bland fastighetsnämndens diarieförda handlingar under ärendebeteckning 15/1975 090.677.
Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1983

Fastighetsnämnden (1974-1989)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
1974--1989
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fastighetsnämnden (1974-1989)