Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Familjebidragsnämnd (1940-1956)

 
Historik för
Familjebidragsnämnd (1940-1956)

Fnr 39Familjebidragsnämnden bildades 1940.
Dess funktioner och befogenheter övertogs 1956 av fattigvårdsstyrelsen och socialnämnden 1.
1971 övertogs alla sociala nämnders funktioner och befogenheter av sociala centralnämnden.
1982 övertogs verksamheten av den nybildade socialnämnden II.
1990-07-01 övertog tekniska nämnden familjebidragen.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1990

Familjebidragsnämnd (1940-1956)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Familjebidragsnämnd (1940-1956)